Tietosuojaseloste

Beast2F ry asiakasrekisteri

Rekisteriseloste (päivitetty 13.2.2021)

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Beast2F ry (Y-tunnus 3155922-9), Seppä-Kallen kuja 1, 02430 Masala

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: konttori@beast2f.fi

Beast2F ry on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus eli mihin henkilötietojani käytetään

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

  • asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon
  • palvelun toteuttamiseen eli tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
  • asiakastapahtumien varmentamiseen ja väärinkäytösten estämiseen
  • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen
  • markkinointiin ja henkilökohtaisen kohdennetun sisällön tuottamiseen
  • liiketoiminnan analysointiin ja tilastointiin sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö eli mitä tietoja minusta kerätään

Rekisteri voi sisältää seuraavia pääasiallisesti käyttäjän itsensä antamia tietoja tai palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot.

  • tunnistamistiedot eli käyttäjän perus- ja yhteystiedot tiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • asiakassuhdetta koskevat historiatiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuotetiedot, toimitustiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
  • palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu-ja hakutiedot, päätelaitteen tunnistetiedot, tuotearvostelut sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot
  • lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Beast2F ry:n verkkokaupasta Internetin kautta.

Säännönmukaiset tietolähteet eli mistä rekisterin tiedot ovat peräisin

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
  • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
  • palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot.

Evästeiden käyttö

Beast2F ry verkkokauppa käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Evästeiden avulla analysoimme miten asiakkaamme käyttävät verkkopalvelua. Hyödynnämme evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (local storage), palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden käyttäjästä tallentamattomat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän IP-osoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Myös tunnisteet, jotka on yhdistetty asiakkaaseen jollakin tapaa, käsitellään henkilökohtaisena tietona. Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytettyjen tunnisteiden voimassaoloaika on 30 s–24 kk. Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille sujuvan asiakaspalvelun, toimituksen ja maksutapahtuman takaamiseksi sekä markkinointia varten.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan.

Käytämme vain luotettuja sopimuskumppaneita ja huolehdimme tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot tai saada pääsy häntä koskeviin henkilö- ja tilaustietoihin sekä oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virhe, voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, kuten suoramarkkinointiin, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä kirjallisesti asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@Beast2F ry. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterimme on tallennettu sähköisessä muodossa ja henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja ja joiden työtehtävien suorittamiseksi asiakastiedot ovat välttämättömiä. Kukin työntekijä näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Säilytämme rekisteritietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Jaa